TERK-İ MASİVA / DEYİŞLER, NEFESLER

 ’’Masivadan el çekip  mahlûkattan ümit kes

Virdin olsun her nefes, Allah bes, baki heves’’

La Edri

Anadolu müzik geleneğinin önemli bir kolu olarak, dini müzik başlığı altında toplanabilecek, ‘’Tekke müziği’’ olarak da adlandırılan tür, deme ,deyiş , nefes ve ilahilerden oluşur.

Bir bakıma Hakk’ı arayışın vecd hallerinden doğan ürünlerdir diyebiliriz bu eserlere. 

İslam tasavvuf ekollerinde ,’’ seyr-i süluk ‘’ve  ‘’ fenafillah’’ aşamalarına giden yol, dünyevi olan her şeyden vazgeçtikten(terk-i masiva) sonra başlar.

Adını bu vazgeçişten alan konser projesi,  en tanınmış örneklerinin Yunus Emre kaynaklı olduğunu bildiğimiz bu büyük zenginliğe, çeşitli tasavvuf ozanlarından örnekler verebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

Halk müziği sanatçısı Nida ATEŞ in oluşturduğu proje, alanında başarılı müzisyenlerin enstruman ve  vokal eşlikleri  ile sergilenecektir.

Orkestra:

Bağlama, ney, kaval, bendir, erbane, kopuz, rebap-kemençe, bas, gitar, vokaller

Scroll Up