İKİ DİL BİR AH!

Bundan yaklaşık 100 yıl evvel, Dünya uygarlık ve sanat tarihinin beşiği Anadolu’ da iki kardeş halk , sömürgecilerin çıkar paylaşımları yüzünden  birbirilerine düşman oldular ve birbirilerini onulmaz acılarla yaraladılar.

1.paylaşım savaşının ardından, Anadolu halkının payına  büyük acılar, yitirilmiş evlatların ardından yakılmış yürek yakan ağıtlar, yoksulluklar ve yoksunluklar düşmüştür…  Yanı sıra, kardeş kanı döktüren bir cinnetin, hiç unutulmayacak utandıran kara tarihi …

Büyük yaralar alan kardeşlik duygularımız, Türk ve Ermeni halkının Anadolu’da birlikte var ettikleri ortak kültür hazinesi ve eşsiz sanatın  ırksız ifadeleriyle hatırlatılınca iyileşebilecektir ancak.

Anadolu ‘daki bu büyük acı, iki halka da’’ Ah!’’ çektirmiştir ve iki dilde de Ah! ın karşılığı aynıdır..

‘’İKİ DİL BİR AH’’ projesi , iki halkın kardeşliği duygusundan  beslenen müzisyenlerin, iki dilde aynı ahı, sevdayı, hasreti, sevinci. gurbeti ,kardeşliği hatırlatma çabasıdır.

Bu çaba hem binyıllık ortak mirasa hemde iki halka borcumuzdur.

Halk müziği ses ve saz sanatçısı Nida ATEŞ ve Ermeni duduk sanatçısı Suren ASATRYAN   tarafından oluşturulan projenin içerik, sanatçı  kadrosu ve bütçesi  aşağıdadır..

Sanatçıların sahne performanslarına eşlik edecek orkestra, bas, Gitar, perküsyon, kemane, kopuz, kavaldan oluşmaktadır oluşmaktadır.Anadolu ve Ermenistan kaynaklı  eserler orkestra tarafından düzenlenmiş biçimde, Türkçe ve Ermenice kadın ve erkek sesleriyle seslendirilemektir..

Scroll Up