EGE TÜRKÜLERİ VE ZEYBEKLER K0NSERİ

Osmanlı tarih kayıtlarında ‘’Dağlarda gezen haşere’’diye tanımlanan zeybekler 19. yy sonları ve 20. yy başlarında yoğunlukla Batı Anadolu’da görülen ‘’sosyal eşkıyalar’’ olarak tanımlanabilir.

 Günümüze kadar, kahramanlıkları, adalet arayışlarının sembolü ve mazlum taraftarı imajlarıyla ulaşan bu kurumdan bize görkemli ve yüksek sanat eseri türküler, oyun havaları, zeybek dansları ve kostümleri kalmıştır.

Nida ATEŞ bu projede, Ege ve etrafındaki türkülerden örnekler ve öykülerle birlikte, kostümlü dans gösterilerinin ve zeybek ritüellerinin yer aldığı bir gösteri sunmaktadır.

 Gösteri kadrosu, dans ekibiyle birlikte 13 kişidir.

Scroll Up